Online lotgenotencontact

Vereniging Misofonie NL heeft twee (besloten) facebookgroepen:Misofonie


Online lotgenotenbijeenkomsten

Dinsdag 19 juli om 20:00 uur is er een online lotgenotenbijeenkomst voor ouders van (jonge) kinderen met misofonie.

Via het platform Teams kunnen ouders ervaringen en tips uitwisselen. Iemand van Vereniging Misofonie NL leidt de bijeenkomst en beantwoordt vragen over misofonie. Wil je deelnemen, stuur dan mail naar info@verenigingmisofonie.nl. Vermeld met hoeveel personen je wil deelnemen wat de leeftijd van je kind is.


Lotgenotenbijeenkomsten

Op een lotgenotenbijeenkomst kan in informele sfeer gepraat worden over misofonie. De bijeenkomsten vinden plaats bij iemand thuis, het aantal deelnemers is maximaal 8. Het delen van ervaringen, informatie en tips staat centraal. Het kan heel steunend en leerzaam zijn om met mensen te praten die aan een half woord genoeg hebben. Zowel mensen met misofonie – vanaf 18 jaar – als partners en ouders van mensen met misofonie zijn welkom.

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten ingepland.


Jongerenbijeenkomsten

Is de hele dag je headphones dragen nu goed of slecht voor misofonie?
Waarom hoort een misofoon zijn of haar triggergeluiden boven alles uit?
Hoe vertel ik mijn vrienden/klasgenoten dat ik misofonie heb?

In samenwerking met een kindercoach organiseren wij bijeenkomsten voor jonge misofonen van 12 tot 18 jaar. De bedoeling is om jonge misofonen ‘in real life’ in contact te brengen met lotgenoten en om ze handvatten mee te geven voor het omgaan met misofonie. We geven korte uitleg over misofonie en doen diverse oefeningen. Maximaal 6 deelnemers. Ouders zijn niet bij de bijeenkomst aanwezig.

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten ingepland.


Familiebijeenkomsten

Familiebijeenkomsten zijn bijeenkomsten voor familieleden (ouders, partners, broers, zussen of kinderen) van mensen met misofonie. We geven een informatie over misofonie en de behandelmogelijkheden. Wij geven tips voor het omgaan met misofonie. Door het delen van ervaringen leren deelnemers vooral van elkaar.

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten ingepland.


Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren informatiebijeenkomsten over misofonie. U krijgt informatie over o.a. het neurobiologische model van misofonie, over behandeling van misofonie en over het omgaan met misofonie en misofoniepatiënten.

De toegang is gratis en iedereen is welkom. De informatie is ook interessant voor zorgprofessionals en docenten.

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten ingepland.


Overige activiteiten

De volgende presentaties en workshops geven wij op verzoek:

  • Introductieworkshop mindfulness voor mensen met misofonie
  • Voorlichting aan zorgprofessionals (o.a. huisartsen en psychologen)
  • Voorlichting op scholen