Missie

Vereniging Misofonie NL is een patiëntenvereniging en heeft als missie het bevorderen van het welzijn van mensen met misofonie en hun naasten.

Middelen die we hiervoor inzetten, zijn:

 • Het vergroten van de bekendheid van misofonie door het verstrekken van informatie op uiteenlopende manieren.
 • Het behartigen van de belangen van mensen met misofonie en hun naasten.
 • Het organiseren van diverse vormen van lotgenotencontact.
 • Het volgen van ontwikkelingen op medisch en juridisch gebied, onder meer door samen te werken met behandelaren van misofonie en betrokken organisaties.

Vereniging Misofonie Nederland is opgericht bij notariële akte op 7 november 2014.

Bestuur en medewerkers

De bestuursleden en medewerkers, allen ervaringsdeskundigen, zijn:

 • Yvonne, secretaris
 • Tom, penningmeester
 • Jacoline, pr en communicatie
 • Ilse, beheerder facebookgroep misofonie.nl
 • Dorine, beheerder facebookgroep misofonie.nl
 • Anja, beheerder facebookgroep familiegroep misofonie.nl
 • Elly, beheerder appgroep jongeren
 • Karin, blogger

Doelgroepen

Onze doelgroepen zijn:

 • Mensen met misofonie en hun naasten.
 • Zorgprofessionals, waaronder huisartsen, psychiaters, psychologen, schoolartsen en maatschappelijk werkers.
 • Iedereen die beroepsmatig met mensen met misofonie in contact kan komen, zoals docenten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzuimdeskundigen.