web analytics

Het International Misophonia Research Network (IMRN) is een samenwerkingsverband van een aantal onderzoekers naar misofonie. Op hun website staat veel informatie over misofonieonderzoek gebundeld.


Wetenschappelijke publicaties over misofonie