Het AMC in Amsterdam biedt therapie aan voor misofonie. Op dit moment is het AMC de enige plek ter wereld die én een diagnose kan stellen én onderzoek doet én veel ervaring heeft met het behandelen van misofonen.  De resultaten zijn hoopgevend. Het behandelteam van AMC brengt continu verbeteringen aan aan de vorm en inhoud van de behandeling.

Om u, of uw kind, aan te kunnen melden voor de therapie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, psychiater, bedrijfsarts of jeugdarts.

Na de intake bespreekt het behandelteam of u, of uw kind, voor behandeling in aanmerking komt. Houd rekening met een wachttijd van enkele maanden tussen de intake en de start van de therapie.

8 weken groepstherapie

De behandeling bij het AMC is vrij intensief te noemen. Acht weken komen patiënten in een groep van acht personen wekelijks een halve dag bijeen. Daarnaast gaan patiënten thuis aan de slag met opdrachten. Het kan erop neerkomen dat iemand vrijwel dagelijks met de therapie bezig is; niet alleen door de thuisopdrachten, maar ook door wat het losmaakt aan emoties en door het proces van bewustwording. Door het bewustwordingsproces lijkt de misofonie in eerste instantie erger te worden. Daarnaast kan de reis naar Amsterdam ook belastend zijn.

De therapie bestaat uit:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT). Onderzoeken hoe de associatie met de triggers is ontstaan, uw ideeën over de triggers onderzoeken. Stap voor stap oefenen met moeilijke situaties zodat ze niet meer vermeden worden.
  • Aandachtstraining. De oefeningen en technieken zich erop gericht om de hyperfocus (zie Wat gebeurt er in het brein?) te doorbreken door het verleggen van de aandacht. U leert uw aandacht te verleggen naar uzelf, uw taak of uw omgeving.
  • Counterconditionering. U leert nieuwe associaties aan bij uw triggers. O.a. door het maken van een filmpje en het monteren van geluidsfragmenten.
  • Ontspanning. U leert ontspannings-, ademhalings- en bewegingsoefeningen om beter met spanning om te kunnen gaan.

Familieleden worden actief betrokken bij de therapie. Ze gaan mee naar twee sessies; in de ene sessie nemen ze deel aan de familiebijeenkomst waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen, in de andere sessie doen ze mee aan de oefeningen.

Acht weken lang oefent u met een aantal technieken. Van de ene techniek zult meer resultaat merken dan van de andere. Het is niet mogelijk om in acht weken duurzame nieuwe verbindingen in het brein aan te maken. Het echte werk begint in feite ná de therapie. Door dagelijks aandacht- en ontspanningsoefeningen blijven doen en alle moeilijke situaties als oefensituaties beschouwen (dus niet meer vermijden), kan de misofonie duurzaam verminderen.

Op de website van het AMC staat meer informatie.
NB Misofonie is géén angststoornis; de behandeling valt bij het AMC organisatorisch onder de afdeling Angststoornissen.

Kinderen en jongeren

Het AMC heeft aparte groepen voor jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. De inhoud en duur van de therapie zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en (leer-)voorkeuren van jongeren.

Vergoeding door zorgverzekering

De therapie van het AMC valt onder specialistische GGZ en wordt voor volwassenen (personen vanaf 18 jaar) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de behandeling betaalt men alleen het eigen risico. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Door de veranderingen in de zorg wordt de behandeling voor jongeren tot 18 jaar per 1 januari 2015 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf dan zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdzorg, waaronder de jeugd-GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u naar het zorgloket van uw gemeente te gaan.

OPROEP

Vereniging Misofonie NL is bezig met een inventarisatie van alle behandelaars van misofonie in Nederland.

U kunt hierbij helpen.

Indien u, of uw kind, therapie gehad heeft bij een andere behandelaar dan het AMC zou u dan contact met ons willen opnemen?

Alvast bedankt.

Deel dit opShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page