Therapie

Omdat de oorzaak van misofonie nog niet bekend is, is het moeilijk om misofonie te behandelen. Wat we inmiddels wel weten, is dat exposure (blootstelling) als therapie niet werkt bij misofonie. Exposure is een techniek uit de cognitieve gedragstherapie die effectief is bij angsten en fobieën, maar die averechts werkt bij misofonie. Angst is een andere emotie dan woede. Bij angst is het goed om in de situatie te blijven die angstig maakt, zodat men kan ervaren dat er niet gebeurt waar men angstig voor is. Woede ebt alleen weg als men uit de situatie gaat.

Of EMDR, een therapie die effectief is bij trauma’s, werkt bij misofonie wordt momenteel onderzocht in het AMC.

De therapie van het AMC

Op dit moment is het AMC in Amsterdam de enige plek ter wereld die én een diagnose kan stellen én onderzoek doet én veel ervaring heeft met het behandelen van misofonen (bijna 1000 patiënten behandeld). De therapie, die het AMC sinds 2012 biedt, bestaat grotendeels uit cognitieve gedragstherapie. De resultaten zijn hoopgevend; in mei 2017 publiceerde het AMC een behandelstudie met resultaten van de behandeling waaruit blijkt dat de behandeling bij 48% van de gevolgde patiënten effectief was. Het behandelteam van AMC brengt continu verbeteringen aan aan de vorm en inhoud van de behandeling.

Om u, of uw kind, aan te kunnen melden voor de therapie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, psychiater, bedrijfsarts of jeugdarts. Na de intake bespreekt het behandelteam of u, of uw kind, voor behandeling in aanmerking komt. Houd rekening met een wachttijd van enkele maanden tussen de intake en de start van de therapie.

Bekijk ook de website van het AMC. Op deze website staat het e-mailadres van de betreffende behandelafdeling van het AMC. U kunt dit e-mailadres gebruiken om u zelf of uw kind aan te melden bij het AMC of om informatie in te winnen.

8 weken groepstherapie

De behandeling bij het AMC is vrij intensief te noemen. Verspreid over drie maanden komen patiënten acht keer in een groep van acht personen een halve dag bijeen. Daarnaast gaan patiënten thuis aan de slag met opdrachten. Het kan erop neerkomen dat iemand vrijwel dagelijks met de therapie bezig is; niet alleen door de thuisopdrachten, maar ook door wat het losmaakt aan emoties en door het proces van bewustwording. Door het bewustwordingsproces lijkt de misofonie in eerste instantie erger te worden. Daarnaast kan de reis naar Amsterdam ook belastend zijn.

De therapie bestaat uit:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT). Onderzoeken hoe de associatie met de triggers is ontstaan, uw ideeën over de triggers onderzoeken. Stap voor stap oefenen met moeilijke situaties zodat ze niet meer vermeden worden.
  • Aandachtstraining. De oefeningen en technieken zich erop gericht om de hyperfocus (zie Wat gebeurt er in het brein?) te doorbreken door het verleggen van de aandacht. U leert uw aandacht te verleggen naar uzelf, uw taak of uw omgeving.
  • Counterconditionering. U leert nieuwe associaties aan bij uw triggers. O.a. door het maken van een filmpje en het monteren van geluidsfragmenten.
  • Ontspanning. U leert ontspannings-, ademhalings- en bewegingsoefeningen om beter met spanning om te kunnen gaan.

Familieleden worden actief betrokken bij de therapie. Ze gaan mee naar twee sessies; in de ene sessie nemen ze deel aan de familiebijeenkomst waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen, in de andere sessie doen ze mee aan de oefeningen.

Acht weken lang oefent u met een aantal technieken. Van de ene techniek zult u meer resultaat merken dan van de andere. Het is niet mogelijk om in acht weken duurzame nieuwe verbindingen in het brein aan te maken. Het echte werk begint in feite ná de therapie. Door dagelijks de geleerde aandacht- en ontspanningsoefeningen te blijven doen, kan de misofonie duurzaam verminderen.

Kinderen en jongeren

Het AMC behandelt jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. De inhoud van de therapie is afgestemd op de ontwikkelingsfase en (leer-)voorkeuren van jongeren. Het zijn 8 sessies, waarbij de ouders/verzorgers én broers/zussen ook betrokken worden; zij komen mee naar een aantal sessies om bijvoorbeeld samen oefeningen te doen.

Vergoeding door zorgverzekering

De therapie van het AMC valt onder specialistische GGZ en wordt voor volwassenen (personen vanaf 18 jaar) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de behandeling betaalt men alleen het eigen risico. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

De behandeling voor jongeren tot 18 jaar wordt per 1 januari 2015 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdzorg, waaronder de jeugd-GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u naar het zorgloket van uw gemeente te gaan. Het AMC heeft een contract met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overige behandelaren van misofonie

In dit overzicht staan diverse behandelaren die op hun website aangeven misofonie te behandelen. Dit overzicht is louter bedoeld om het patiënten makkelijker te maken om een behandelaar te vinden. Als u contact opneemt met een behandelaar, vraag dan naar zijn of haar visie op misofonie, wat de aanpak inhoudt, hoeveel ervaring er is met misofonie en wat de resultaten zijn.

Kent u of bent u een behandelaar die misofonie behandelt? Laat het ons per mail weten!

Deel dit opShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone