web analytics

Misofonietest

Vermoedt u dat u of uw kind misofonie heeft? Hier vindt u een misofonietest en een schema, beide kunnen een indicatie van de ernst van misofonie geven. Beide ’testen’ zijn niet gevalideerd. De uitkomst is geen diagnose. Alleen een psychiater kan een diagnose stellen. Ga naar uw huisarts als u denkt dat u of uw kind misofonie heeft.

De Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S)

De Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S) is in 2013 ontwikkeld door psychiater Arjan Schröder. De vragenlijst meet de ernst van misofonie. De A-MISO-S wordt in het Amsterdam UMC locatie AMC gebruikt.

De vragenlijst bestaat uit 6 vragen. Vóór het antwoord staat het puntenaantal (ptn) dat uw antwoord oplevert. Tel uw punten op en bekijk bij de uitslag wat uw score betekent.

Downloaden: A-Miso-S (pdf).

Vraag 1

Hoeveel tijd heeft u de afgelopen week last gehad van misofoniegeluiden?

Of hoe vaak was u de afgelopen week in gedachten met de misofoniegeluiden bezig?

0 ptn    Geen

1 ptn     Licht: minder dan 1 uur per dag of maximaal 5 keer per dag gedachten aan geluiden

2 ptn     Matig: 1 tot 3 uur per dag of in totaal meer dan 8 keer per dag gedachten aan geluiden, maar de meeste uren van de dag zijn vrij van zulke gedachten

3 ptn     Ernstig: 3 tot 8 uur per dag of in totaal meer dan 8 keer per dag gedachten aan geluiden, gedurende de meeste uren van de dag

4 ptn     Extreem: meer dan 8 uur per dag of dagelijks bijna onafgebroken gedachten aan geluiden, gedurende de meeste uren van de dag

Vraag 2

In hoeverre belemmerden misofoniegeluiden u de afgelopen week in uw sociaal functioneren, in uw werk of tijdens andere activiteiten?

Waren er zaken die u niet kon doen vanwege de misofoniegeluiden? Als u op het moment geen werk heeft: hoe zou uw handelen worden belemmerd als u wel werk zou hebben?

0 ptn     Geen belemmering

1 ptn     Licht: geringe hinder, zonder dat mijn dagelijkse doen en laten negatief werd beïnvloed

2 ptn     Matig: duidelijke verstoring van mijn werk of sociale contacten, maar nog wel beheersbaar (minder sociale contacten, problemen in de omgang met anderen, werkniveau in de ogen van anderen nog wel toereikend)

3 ptn     Ernstig: het veroorzaakte een grote mate van verstoring van mijn sociale of beroepsmatige functioneren (ik had nog wel enige sociale contacten of kan mijn werk nog een beetje doen)

4 ptn     Extreem: mijn hele doen en laten werd zeer ernstig verstoord (ik was niet in staat tot werk en onderhouden van sociale contacten)

Vraag 3

Hoeveel heeft u de afgelopen week geleden onder misofoniegeluiden?

0 ptn     Geen lijden of onrust

1 ptn     Licht: af en toe irritatie of onrust, zonder al te veel verstoring

2 ptn     Matig: irritatie of boosheid, maar nog beheersbaar

3 ptn     Ernstig: zeer vaak en zeer verstorende irritatie, boosheid of walging

4 ptn     Extreem: bijna voortdurende en allesverstorende woede of walging

Vraag 4

Hoeveel moeite heeft u de afgelopen week gedaan om uw aandacht te richten op iets anders dan misofoniegeluiden?

Hoe vaak probeerde u, als u deze geluiden hoorde, ze te negeren of er geen aandacht aan te besteden? Het gaat alleen om de inspanning van het verzetten van gedachten, niet het succes of het mislukken ervan.

0 ptn     Ik had er geen last van, of als ik er wel last van had deed ik altijd pogingen om mijn aandacht ergens anders op te richten

1 ptn     Ik probeerde meestal mijn aandacht verleggen

2 ptn     Ik probeerde soms mijn aandacht te verleggen

3 ptn     Ik probeerde nauwelijks mijn aandacht te verleggen

4 ptn     Ik probeerde mijn aandacht niet te richten op iets anders

Vraag 5

In welke mate slaagde u de afgelopen week er in om uw aandacht te richten op iets anders dan misofoniegeluiden?

Hoe goed lukte het u om uw gedachten aan misofoniegeluiden te stoppen of er een andere wending aan te geven?

0 ptn     Het lukte me altijd om mijn aandacht op iets anders te richten

1 ptn     Het lukte me meestal om mijn aandacht op iets anders te richten

2 ptn     Het lukte me soms om mijn aandacht op iets anders te richten

3 ptn     Het lukte me zelden om mijn aandacht op iets anders te richten

4 ptn     Het lukte me niet om mijn aandacht op iets anders te richten

Vraag 6

In welke mate heeft u de afgelopen week situaties vermeden ten gevolge van de misofonieklachten?

Hoe vaak ging u bepaalde plekken of situaties uit de weg? Hoe vaak zorgde u dat u bepaalde geluiden niet meer kon horen dankzij andere, luidere geluiden, zoals muziek opzetten?

0 ptn     Geen vermijding

1 ptn     In totaal 1 uur per dag situaties vermeden of maximaal 5 keer per dag

2 ptn     In totaal 1 tot 3 uur per dag situaties vermeden of maximaal 8 keer per dag

3 ptn     In totaal 3 tot 8 uur per dag of meer dan 8 keer per dag

4 ptn     In totaal: meer dan 8 uur per dag of te veel om te tellen, een uur ging zelden voorbij zonder vermijding

Uitkomst A-Miso-S

Hieronder kunt u lezen wat uw puntentotaal inhoudt. Nogmaals, dit is een indicatie en géén diagnose.

0 – 4 punten: Geen misofonie

U vertoont geen tot enige kenmerken van misofonie. De kenmerken zijn niet zo zwaar dat het raadzaam is om hulp te zoeken.

5 – 9 punten: Milde symptomen van misofonie

U vertoont lichte symptomen van misofonie. Als misofonie zich eenmaal heeft ontwikkeld is het chronisch, hoewel u er in bepaalde perioden meer last van kunt hebben dan in andere (bijvoorbeeld onder invloed van stress). Wel zouden de symptomen in de loop van de tijd kunnen verergeren; zo kan uw afkeer zich uitbreiden naar andere geluiden. Als u merkt dat dit het geval is, kan het raadzaam zijn om hulp te zoeken.

10 – 14 punten: Middelmatige symptomen van misofonie

U vertoont middelmatige symptomen van misofonie. Als misofonie zich eenmaal heeft ontwikkeld is het chronisch, hoewel u er in bepaalde perioden meer last van kunt hebben dan in andere (bijvoorbeeld onder invloed van stress). Wel zouden de symptomen in de loop van de tijd kunnen verergeren; zo kan uw afkeer zich uitbreiden naar andere geluiden. Als de symptomen van misofonie u belemmeren in uw functioneren (bijvoorbeeld in uw werk en/of thuis), is het raadzaam om hulp te zoeken.

15 – 19 punten: Ernstige symptomen van misofonie

U vertoont ernstige symptomen van misofonie. Waarschijnlijk belemmeren deze symptomen u in uw functioneren (bijvoorbeeld in uw werk en/of thuis). Dan is het raadzaam om hulp te zoeken.

20 – 24 punten: Zeer ernstige symtomen van misofonie

U vertoont zeer ernstige symptomen van misofonie. Zeer waarschijnlijk belemmeren deze symptomen u in uw functioneren (bijvoorbeeld in uw werk en/of thuis). Dan is het raadzaam om hulp te zoeken.

The Misophonia Activation Scale (MAS-1)

Er is ook een Engelstalige ’test’, The Misophonia Activation Scale (MAS-1), deze is in 2010 bedacht door de mensen achter Misophonia UK. In dit schema wordt een fysieke respons genoemd, deze wordt niet door alle misofonen (bewust) waargenomen.

Bekijk in onderstaand schema welk niveau op u of uw kind van toepassing is.

Download de oorspronkelijke ’test’: MAS-1 self test (pdf)

Niveau 0: een persoon met misofonie wordt blootgesteld aan een triggergeluid maar voelt geen ongemak.

Niveau 1: Een persoon met misofonie is zich bewust van een trigger, maar voelt minimale anticiperende angst.

Niveau 2: Blootstelling aan een triggergeluid wekt minimaal emotioneel ongemak, irritatie of ergernis op. Geen symptomen van paniek of vecht-of-vluchtreactie aanwezig.

Niveau 3: Een persoon met misofonie voelt een verhoogd niveau van emotioneel ongemak, maar heeft geen fysieke respons en kan een verhoogd bewustzijn hebben van mogelijke audiovisuele stimuli.

Niveau 4: Een persoon met misofonie ervaart een minimale hoeveelheid fysieke pijn en maakt gebruik van niet-confronterende copingmethoden, zoals het vragen aan de triggerpersoon om te stoppen met het maken van geluid, het discreet bedekken van een oor of het rustig weggaan van het geluid. Geen paniek of vecht-of-vluchtreactie wordt ondergaan.

Niveau 5: Een persoon met misofonie houdt zich bezig met meer confronterende copingmethoden zoals het openlijk bedekken van de oren, het nabootsen van de triggerpersoon en/of het vertonen van duidelijke irritatie.

Niveau 6: Een persoon met misofonie ervaart aanzienlijk emotioneel ongemak. Symptomen van paniek en een vecht-of-vluchtreactie beginnen zich te manifesteren.

Niveau 7: Een persoon met misofonie ervaart aanzienlijk emotioneel ongemak. Confronterende copingmethoden escaleren en kunnen luider zijn of vaker worden gebruikt. Lijders kunnen het triggergeluid en de visuele aanwijzingen herhaaldelijk opnieuw voorstellen, soms weken, maanden of zelfs jaren na het voorval.

Niveau 8: Een persoon met misofonie ervaart aanzienlijk emotioneel ongemak en heeft een aantal gedachten over het toepassen van gewelddadige copingmethoden.

Niveau 9: Een persoon met misofonie ervaart een volledige paniek/woede-reactie en neemt een bewuste beslissing om geen geweld te gebruiken op de triggerpersoon. Ze verwijderen zichzelf uit de buurt van het geluid en kunnen fysiek geweld gebruiken op een levenloos voorwerp. Het gedrag van de persoon vertoont paniek, woede en/of ernstige irritatie.

Niveau 10: Een persoon met misofonie gebruikt daadwerkelijk fysiek geweld op een persoon of dier (huisdier of ander dier). Geweld kan worden toegebracht aan zichzelf.