web analytics

Missie

Vereniging Misofonie NL is een patiëntenvereniging en heeft als missie het bevorderen van het welzijn van mensen met misofonie en hun naasten.
Middelen die we hiervoor inzetten, zijn:

 • Het vergroten van de bekendheid van misofonie door het verstrekken van informatie op uiteenlopende manieren.
 • Het behartigen van de belangen van mensen met misofonie en hun naasten.
 • Het organiseren van diverse vormen van lotgenotencontact.
 • Het volgen van ontwikkelingen op medisch en juridisch gebied, onder meer door samen te werken met behandelaren van misofonie en betrokken organisaties.

Vereniging Misofonie Nederland is opgericht bij notariële akte op 7 november 2014.
KvK-nummer 61842818.

Bestuur en vrijwilligers

De bestuursleden en vrijwilligers, allen ervaringsdeskundigen, zijn:

 • Kayleigh, secretaris
 • Tom, penningmeester
 • Jacoline, pr en communicatie
 • Danisha, beheerder Facebookgroep Misofonie NL
 • Anja, beheerder Facebookgroep Familiegroep Misofonie NL
 • Elly, beheerder appgroep jongeren
 • Karin, podcastmaker
 • Tineke, beheerder website en social media