web analytics

Wat is misofonie NIET?

Er bestaan enkele misverstanden over misofonie. Omdat er nog zo weinig bekend is over misofonie worden de klachten van mensen met deze aandoening niet altijd serieus genomen of erkend. Ook wordt misofonie wel eens verward met andere (psychiatrische) aandoeningen. Er lijken overlappen te zijn met andere aandoeningen, met name met stoornissen in de impulscontrole. Soms komt misofonie bij een persoon voor in combinatie met een of meerdere andere stoornissen. Over deze comordibiteit zijn nog geen feiten en cijfers bekend.

Op basis van wat er momenteel bekend is, is misofonie niet:

   • een dwangstoornis (OCD)
   • een gehoorstoornis
   • een persoonlijkheidsstoornis
   • een vorm van autisme
   • hyperacusis, tinnitus en fonofobie *
   • een manier om aandacht te trekken
   • een puberale manier om je tegen je ouders af te zetten
   • iets wat vanzelf overgaat als je ouder wordt
   • een luxe-probleem
   • aanstellerij

* Hyperacusis, tinnitus en fonofobie

Misofonie kan voorkomen in combinatie met andere vormen van geluidsgevoeligheid, zoals tinnitus (chronisch oorsuizen), hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden boven een bepaalde intensiteit) en fonofobie (overgevoeligheid voor harde geluiden of stemmen), maar ook alleen. Misofonie is anders dan hyperacusis in die zin dat ervaren woede of walging alleen volgt in reactie op specifieke geluiden. Bij fonofobie wordt de prikkeling van de hersenen als fysieke pijn ervaren, bij tinnitus en misofonie is er sprake van psychisch lijden.

Misofonie kan voorkomen bij mensen met een normaal gehoor en bij mensen met een vorm van gehoorverlies. De meeste mensen met misofonie hebben een normaal gehoor.